- Zwiększenie twardości powierzchniowej
- Zwiększenie odporności na zużycie w warunkach tarcia
- Zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej
- Poprawienie właściwości antyadhezyjnych
- Poprawienie odporności na zatarcie
- Poprawienie właściwości antykorozyjnych
- Poprawienie atrakcyjności wizualnej detali
AZOTONAWĘGLANIE
Proces termochemiczny wzbogacający warstwę powierzchniową obrabianych detali ze stali lub żeliwa związkami azotu i węgla.
CELE AZOTONAWĘGLANIA
CYKL OBRÓBKI
1. Odtłuszczanie
2. Wstępne podgrzewanie w powietrzu
3. Azotowanie w kąpieli solnej
4. Pasywacja
5. Oziębianie (woda lub powietrze)
6. Mycie i płukanie w wodzie
7. Impregnacja
SCHEMAT LINII DO AZOTONAWĘGLANIA:
ZASTOSOWANIE AZOTONAWĘGLANIA
Przemysł samochodowy

Maszyny rolnicze

Lotnictwo

Przemysł maszynowy

Narzędzia do pracy na zimno

Narzędzia do pracy na gorąco

Przemysł chemiczny

Energetyka

Hydraulika

Technologia płynów